Extruded profile

Technical Products

Extruded profile

En el sector dels extrusionats podem realitzar diferents productes (Perfils, Tubs, Manegots i Vius)

Tots ells en diferents materials: PP, PVC, EPDM, PE, etc.