Labels

Packaging

Labels

Disposem de varies opcions dins el món de les Etiquetes adhesives: “Conté Albarà”, “Molt Fràgil”, “Urgent” i personalitzades.

Amb diferents amplades i formats.

Podem realitzar etiquetes personalitzades.